Blixembosch komt in actie

In de wijk Blixembosch is er de afgelopen twee jaar vooral veel aandacht geweest voor de jeugdigen in de wijk. Dit is logisch gezien de vraag van de wijkvereniging en de demografische ontwikkelingen (een groeiende groep tieners en jongeren). Er is ook volop geïnvesteerd in contactlegging met de doelgroep en de omgeving (omwonenden, senioren).

Zo is de jongerenwerker Peter van Belen inmiddels bekend in de wijk bij zowel de schooljeugd als de jongeren die zich op straat begeven. Hij is het gezicht van het Jongerencentrum de Blixems en tevens het aanspreekpunt voor alle professionals in de wijk alshet gaat om de doelgroep jeugd en jongeren. Het is Peter gelukt om ook een goede band op te bouwen met diverse organistaies in de wijk.

Samen met de wijkvereniging zijn er diverse succesvolle activiteiten in de wijk georganiseerd zoals de Straatspeeldag en de Blixemcup. De gezamenlijke activiteit op het Ouvertureplein tijdens de Burendag wordt ook vanuit Cement ondersteund. Vorig jaar heeft het jongerenwerk nog de aanvraag van de jongeren voor de realisatie van een BMX terrein ondersteund en is deze inmiddels gerealiseerd en geopend. Zelfs het Jeugdjournaal kwam filmen!

Niet alleen jeugdigen hebben de aandacht. Ook is het 6 senioren uit de wijk gelukt om een prachtige nieuwe activiteit op te zetten: het Seniorendiner in VTA de Blixems! Dit om het onderlinge contact tussen de seniorengroepen van de Ouverture te bevorderen. Het is inmiddels een vaste activiteit of eigenlijk voorziening geworden binnen het aanbod van het VTA. Dit succes is te danken aan de inzet van debuurtbewoners zelf. En dat is ook de kern van onze opdracht: in de buurt kan er veel gebeuren in de positieve zin, mits er mensen zijn die er de schouders onder willen zetten! Buro Cement faciliteert hen hierin.

Nu is het nog een grote uitdaging om het jongerencentrum te verzelfstandigen. Dit houdt in dat jongeren samen met buurtbewoners het beheer en de programmering gaan doen van deze voorziening. In 2015 is met een stuk eigen beheer al geoefend. In 2016 zijn er al 3 wijkbewoners die het Centrum op 4 avonden per week openstellen. Dit aantal zal nog groeien de komende jaren. Ook bij de organisatie van de Blixemcup zal de buurt worden betrokken. Eind 2017 zullen veel wijkbewoners verantwoordelijk zijn voor het stukje welzijn in de wijk.Samen maken we Blixembosch mooier!

Ons enthousiaste team voor Blixembosch

We werken met een team van enthousiaste en gedreven sociale ondernemers. Hieronder stellen zij zich aan u voor.

Peter van Belen
We can not change the past, but we can change the future
Hester Dadema
Veelzijdig: acteur, presentator en trainer

Pimp de Prullenbak

Ter gelegenheid van het jubileum van Wijkvereniging Blixembosch zijn op zaterdag 28 mei 30 afvalbakken opgepimpd door leerlingen van groep 7 en 8 basisonderwijs en klas 1 en 2 voortgezet onderwijs.

Bekijk de video (opent in een nieuw venster)

 

> meer tweets
aanmelden
facebook twitter instagram linkedin youtube

Agenda