De Tempel komt in actie

In de wijk de Tempel zijn er diverse wijkverenigingen zoals de Tempeliers, Tempel-West en 't Zwin actief. Samen met andere orgnaisaties zoals Wooninc, Thuis, olitie en Zuidzorg wordt er regelmatig informatie uitgewisseld in het leefbaarheidsteamoverleg. Hieraan nemen we vanuit Cement ook deel. Er is vanuit diverse organisaties de behoefte en wens om ook mensen in andere delen van de Tempel te activeren (70% van de wijk). Vanuit ons team is in samenwerking met Fontys hierop nog een uitvoering onderzoek gedaan in de buurt. De bereidheid om activiteiten op gebied van ontmoeting te organiseren bleek aanwezig. Ook om te komen tot één leefbaarheidsteam. Dit laatste is nu gerealiseerd. Er is één stichting leefbaarheidsteam de Tempel die de belangen van alle wijkbewoners behartigd. 

Dit jaar zijn er nieuwe wijkinitiatieven ontstaan zoals het inloopspreekuur in het wijkcentrum 't Terfpunt op de dinsdagochtend en de kinderactiviteit op de woensdagmiddag. Er wordt op dit moment in samenwerking met de Archipelzorggroep, Vivaldi, buurtbewoners en de supermarkt Jumbo gewerkt aan het opzetten van een dagbestedingsactiviteit voor senioren. 

Ons enthousiaste team voor de Tempel

We werken met een team van enthousiaste en gedreven sociale ondernemers. Hieronder stellen zij zich aan u voor.

Marleen van Marrum
Opgeven is geen optie
Peter van Belen
We can not change the past, but we can change the future

Vanuit de Kiosk in het Henri Dunantpark zijn er al diverse activiteiten ontstaan zoals koffieochtenden en kinderactiviteiten. Zo is er op 23 juli jl. nog een groot Latijns Amerikaans festival georganiseerd en worden nu de voorbereidingen getroffen voor een groot wijkevenement van 2 oktober as. Kortom het bruist weer in het park!

Lees meer over dit project

 

> meer tweets
aanmelden
facebook twitter instagram linkedin youtube

Agenda