Jagershoef timmert aan de weg 

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de oprichting van bewonersorganisatie Stichting Wijkbelang Jagershoef. Mede door de ondersteuning van Cement zijn zij begin 2016 van start gegaan. De eerste actie was het voeren van straatgesprekken in Jagershoef. Samen met de bewoners worden actiepunten opgesteld om er direct én samen met de bewoners mee aan de slag te gaan.

Op initiatief van 3 bewoonsters is in 2013 de Hobbyclub voor senioren opgezet. Cement heeft dit initiatief ondersteund en deze activiteit draait nu zelfstandig en groeit gestaag door.

Halverwege 2014 is de meidenclub Yesgirls-Noboys van start gegaan. Deze groep richt zich vooral op de creatieve ontwikkeling, maar ook de omgangsvormen spelen een belangrijke rol. Basisschool De Korenaar heeft haar deuren opengezet voor deze meiden door een lokaal ter beschikking te stellen.

De Jongensclub van Jagershoef treft elkaar één keer per week op het voetbalveld. Buro Cement betrekt steeds meer kinderen bij deze activiteit en zorgt ervoor dat er teams worden gevormd van verschillende leeftijden. Tijdens deze sportieve activiteit wordt bovendien extra aandacht besteedt aan houding en gedrag zoals verdraagzaamheid, respect en samenwerking. Voor de nabije toekomst ligt het accent in Jagershoef op het verzelfstandigen van deze activiteiten.

De komende tijd wordt samen met bewoners en partners in de wijk gezocht naar de diverse ontmoetingsfuncties in de wijk.

Ons enthousiaste team voor Jagershoef

We werken met een team van enthousiaste en gedreven sociale ondernemers. Hieronder stellen zij zich aan u voor.

Marleen van Marrum
Opgeven is geen optie

Hobbyclub voor senioren

Gerrie de Groot en Mariëtte Cuppen hebben in 2014 het initiatief genomen om activiteiten te organiseren voor senioren in het buurthuis Jagershoef. Inmiddels loopt deze activiteit volop.

Bekijk het filmpje over de oprichting van de hobbyclub (opent in nieuw venster)

 

> meer tweets
aanmelden
facebook twitter instagram linkedin youtube

Agenda