’t Hool ziet de stip op de horizon

Vanaf 2014 zijn er, in het kader van bruggen bouwen en verbinden, vanuit de kinder- en jongerenactiviteiten samenwerkingen tot stand gebracht met andere wijken; jongeren uit Vaartbroek ondersteunen jeugd uit 't Hool met een rapclass in Jongerencentrum NJoy in Vlokhoven of moeders van kinderen van de kinderclub Superkids zetten zich in voor de disco in Vlokhoven.

Daarnaast is in 2015 een begin gemaakt met een behoeftepeiling in de wijk. Accent van dit onderzoek was de behoeftes van de bewoners van de wijk op het gebied van zorg en welzijn in kaart te brengen. Studenten van Fontys Hogeschool Eindhoven, studierichting Social Work, hebben zich gedurende een half jaar  bezig gehouden met deze vraag op te halen en het interpreteren van de uitkomsten. Dit heeft geresulteerd in een onderzoeksrapport wat mede handvaten heeft gegeven. Het vergroten van het draagvlak wordt opgepakt in samenwerking met actieve buurtbewoners en professionele partners in de wijk.

Tenslotte heeft het bestuur van de stichting hard gewerkt voor het opstellen van een vijfjarenplan; de stip op de horizon. Hierin is veel aandacht voor het werven van, nóg meer, vrijwilligers en het vergroten van de zichtbaarheid van het Knooppunt.

Meer weten?

Ons enthousiaste team voor ‘t Hool

We werken met een team van enthousiaste en gedreven sociale ondernemers. Hieronder stellen zij zich aan u voor.

Silvia Pietersz
Organiseren zit me in het bloed
Mike Smits
van m’n hobby m’n beroep gemaakt!

't Hool: een prettige, actieve wijk in Woensel Noord. Maar als je er doorheen fietst ziet het er erg slaperig uit. Om te laten zien dat 't Hool alive and kicking is, hebben de bewoners met kunstenaar Lennie van Vugt een vuurrode tafel en uitroepteken ontworpen voor buurthuis het Knooppunt. Ik vroeg hoe ze het vinden. 'Iedereen loopt hier met een big smile rond'.

 

> meer tweets
aanmelden
facebook twitter instagram linkedin youtube

Agenda