Woenselse Heide komt in actie!

In de wijk Woenselse Heide is het volgens de bewoners prima wonen en leven. Er zijn voldoende voorzieningen zoals een wijkgebouw, het winkelcentrum en de zorgvoorziening Eerdbrand. Ook wordt er door de Buurtpreventie WH van alles georganiseerd zoals de straatspeeldag, de opruimacties en het wijkfeest naast het voorkomen van woninginbraken door de buurtpreventers. Desondanks zijn er volgens de inwoners nog wat uitdagingen als het gaat om de inzet van vrijwilligers, het draaiende houden van het wijkcentrum en de sociale samenhang.

Cement heeft via de inzet van Mike Smits en Wendy Boeijen deze wensen of uitdagingen opgepikt. Er is in 2014 in de Sallandlaan  en Peellandlaan een grootschalig onderzoek geweest via achter de voordeur gesprekken. Dat heeft geresulteerd in een zelfhulpgroep van senioren die elkaar ontmoeten en volgen. In de eerdbrand zijn nieuwe activiteiten zoals taalles en handvaardigheid i.s.m. vrijwilligers opgezet. De vrouwengroep komt hier nog iedere vrijdag bij elkaar en hebben een belangrijke functie in de wijk als het gaat om integratie en sociale samenhang. Zij hebben bijvoorbeeld al buurtontbijten georganiseerd in de Eerdbrand voor de bewoners. Een groep jongeren heeft met ondersteuning van Cement een eigen activiteit georganiseerd in de Eerdbrand. In deze voorziening zijn nu ook bijeenkomsten met andere professionals georganiseerd i.v.m. afstemming en overleg.

Vanuit de Kiosk in het HD park worden ook activiteiten en bemensing georganiseed t.b.v. het aanbod in de Eerdbrand. Diverse nieuwe ideeën voor een mooiere wijk onstaan ook vanuit deze voorziening waar andere voorzieningen baar bij kunnen hebben.

Ons enthousiaste team voor Woenselse Heide

We werken met een team van enthousiaste en gedreven sociale ondernemers. Hieronder stellen zij zich aan u voor.

Mike Smits
van m’n hobby m’n beroep gemaakt!
Marleen van Marrum
Opgeven is geen optie

Koffie in de Eerdbrand

Uit de wijkanalyse 2014 is gebleken dat bewoners behoefte hebben om meer sociale contacten in de wijk te krijgen. Met name bewoners uit de Sallandlaan en de Beijerlandlaan hebben deze wens. Om hier invulling aan te geven, organiseerde Buro Cement en Archipel op woensdag 9 maart een laagdrempelige koffieochtend. 

 

> meer tweets
aanmelden
facebook twitter instagram linkedin youtube

Agenda